Disclaimer

Disclaimer voor www.verhuislifthuren.online

Verhuislift verhuur Nederland B.V. (Kamer van Koophandel: 77406842) verleent u hierbij toegang tot www.verhuislifthuren.online (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Verhuislift verhuur Nederland B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Verhuislift verhuur Nederland B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Verhuislift verhuur Nederland B.V.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Verhuislift verhuur Nederland B.V. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Verhuislift verhuur Nederland B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Verhuislift verhuur Nederland B.V..
De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.