Veelgestelde vragen

Overzicht


Wat kost een verhuislift?

Wat kost een verhuislift?

Je betaalt pas voor een ladderlift als we aanwezig zijn op bestemming, zo betaal je alleen voor de gewerkte uren. Voor het starttarief/eerste uur vragen we € 100,00 en voor opvolgende uren € 65,00, dit is wel exclusief 21% BTW.

Bovenstaande tarieven gelden voor Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Purmerend, Rotterdam, Utrecht en plaatsen die binnen een straal van tien kilometer rond deze steden liggen. Voor locaties die buiten de bovenstaande gebieden vallen wordt er een kilometervergoeding van € 0,90 per kilometer in rekening gebracht. Deze kilometer vergoeding is inclusief reistijd.

Reiskosten in Nederland?

In de steden Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Purmerend, Rotterdam, Utrecht en plaatsen die binnen een straal van tien kilometer rond deze steden liggen. Hebben we een vast tarief.

Voor locaties die buiten de bovenstaande gebieden vallen wordt er een kilometervergoeding van € 0,90 per kilometer in rekening gebracht. Deze kilometer vergoeding is inclusief reistijd.

Hoe kun je betalen?

Je kunt de betaling voldoen via een betaalverzoek (Tikkie), of ouderwets met contant geld. Bedrijven kunnen op factuur betalen, op voorwaarde van een bestaande relatie.

Wanneer vindt de betaling plaats?

Je kunt direct bij de chauffeur betalen er wordt een elektronisch factuur gemaakt, en een betaalverzoek verstuurd per WhatsApp.

Kan de verhuislift overal staan?

Het maakt niet uit of we via de stoep, straat of parkeerplek jouw spullen naar boven brengen. We kunnen zelfs over een auto heen werken al.

Hoe hoog kan een verhuislift?

Je kunt een verhuislift inzetten tot de zevende verdieping. Vanaf de zesde verdieping komt er altijd een extra mankracht bij.

Vergunning aanvragen Amsterdam

Je kunt via de site van de gemeente online een ontheffing RVV of TVM aanvragen. Dit moet wel minstens 7 werkdagen van tevoren.

RVV- verkeersontheffing (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens). 

Een RVV-ontheffing kan worden aangevraagd:

  • Verhuislift op de stoep parkeren.
  • Verhuislift gebruiken in een gebied afgesloten met paaltjes.

RVV-ontheffing kosten.

  • Gemeentelijke leges/ behandeling kosten: € 230,-
  • Achteraf betalen met een factuur: € 20,-

Rekenvoorbeeld reserveren voor het aanvragen van RVV

Je wilt een ver­huis­lift met ken­te­ken op de stoep zet­ten, om­dat het niet mo­ge­lijk is van­uit een par­keer­vak te wer­ken. Je be­taalt dan on­li­ne € 230,- voor het in be­han­de­ling ne­men van de aan­vraag voor een Ont­hef­fing Re­gle­ment Ver­keers­re­gels en Ver­keers­te­kens (RVV-ver­keers­ont­hef­fing). Ach­ter­af be­ta­len met een fac­tuur? Kost € 20,00 extra.

TVM-ontheffing (Tijdelijke Verkeersmaatregel).

Een TVM-ontheffing kan worden aangevraagd voor:

  • Het stremmen van de weg.
  • Reserveren van parkeerplekken.
TVM-ontheffing kosten.

  • Gemeentelijke leges/behandeling kosten: € 200,-
  • Reserveren parkeervakken: € 115,- t/m € 124,- 1 t/m 6 parkeervakken per dag of week.
  • Achteraf betalen met een factuur: € 20,-

Rekenvoorbeeld stremmen van de straat:

Je wilt een ver­huis­lift huren. Om­dat er geen par­keer­ruim­te is, moet je op de weg par­ke­ren. Het stads­deel zorgt voor ver­keers­bor­den (weg­af­zet­ting en om­lei­ding). Je be­taalt dan on­li­ne € 200,- (€ 220,- bij ach­ter­af be­ta­len met een fac­tuur) voor het in be­han­de­ling ne­men van jouw aan­vraag voor een tij­de­lij­ke ver­keers­maat­re­gel (TVM). Daar­naast be­taalt je voor de ver­keers­ma­te­ri­a­len. Vraag jouw stads­deel om een prijs­op­ga­ve.

Rekenvoorbeeld reserveren parkeervakken:

Je wilt voor de verhuislift 2 par­keer­vak­ken re­ser­ve­ren. Je be­taalt dan on­li­ne € 200,- voor het in be­han­de­ling ne­men van jouw aan­vraag voor een tij­de­lij­ke ver­keers­maat­re­gel (voor 1 dag) en € 115,- voor het re­ser­ve­ren van de par­keer­vak­ken. Je be­taalt € 20,- ex­tra als je ach­ter­af wilt be­ta­len met een fac­tuur.

CONTACT OPNEMEN?